หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ร่วมโครงการบริจาคโลหิต


2022-12-07 10:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โดยมียอดผู้แสดงความจำนงบริจาคโลหิตทั้งหมด จำนวน 131 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ผ่าน จำนวน 47 ราย ยอดผู้บริจาคโลหิตที่ผ่าน 84 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคร่างกาย จำนวน 1 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคคอวัยวะ จำนวน 1 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603