หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 11”


2022-12-02 16:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 11” โดย นางสาวเกษมนีย์ นาจานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การรับรองมาตรฐาน การตลาด การส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603