หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือกับคณะจากจังหวัดกวางตรี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


2022-12-02 15:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี (ชั้น3) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมหารือกับคณะจากจังหวัดกวางตรี ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการ “ความร่วมร่วมมือในการดำเนินการระเบียบเศรษฐกิจ กวางตรี(เวียดนาม) – สาละวัน(ลาว) – อุบลราชธานี(ไทย)” ของจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603