หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเดินทางไปประกอบพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเสร็จสิ้นการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-11-30 09:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ร่วมเดินทางไปประกอบพิธีสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย์พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ พระพุทธเหมือนองค์ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่บุญมี โชติปาโล วัดสระประสานสุข (วัดนาเมือง) พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และอนุสาวรีย์ผู้กล้า ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603