หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ เยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี


2022-11-29 12:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ ท่านจู ดึ๊หยุน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ขอนแก่น และคณะผู้ติดตาม เยี่ยมคารวะ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือการเตรียมการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดกวางตรี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603