หอการค้าอุบลราชธานี รับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปีซ้อน และคว้ารางวัล TCC Connect และ รางวัลรณรงค์เพิ่มสมาชิก ภายในงาน


2022-11-26 17:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.40-20.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภาและประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC อุบลราชธานี เข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม" ประจำปี 2565 จาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ จนสามารถพิชิตรางวัลอันทรงเกียรติ และเป็นการรับรางวัล "หอการค้ายอดเยี่ยม" ต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปี ซ้อน

นอกจากนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ยังสามารถคว้ารางวัล TCC Connect และ รางวัลรณรงค์เพิ่มสมาชิก ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมกิจกรรมในการใช้สิทธิประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน TCC Connect รวมถึงการส่งมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกใหม่ ด้วยการเชิญชวนผู้ประกอบการและคนทั่วไปได้เข้ามาเป็นสมาชิกของหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603