หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนามผู้บริหารบริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด) ที่ได้รับรางวัล “นักธุรกิจสตรีดีเด่น” หอการค้าไทย ประจำปี 2565


2022-11-26 16:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 44

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.30-20.00 น. ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนามผู้บริหารบริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด) ที่ได้รับรางวัล “นักธุรกิจสตรีดีเด่น” หอการค้าไทย ประจำปี 2565 ในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603