หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม การจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-11-18 12:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดำรงราชา กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและปฏิคม การจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.วิญญู พรประทุม รอง ผกก.ตชด 22 และนายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานร่วมในการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603