หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็น น้ำท่วมเมืองอุบลฯ ปี 2565


2022-11-18 12:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมบุษยรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนารับฟังความคิดเห็น น้ำท่วมเมืองอุบลฯ ปี 2565 โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาสมรรถนะระบบการบริหารจัดการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ให้ครบถ้วน รอบด้าน จำเป็นต้องเปิดรับฟังความคิดเห็น จากกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603