ผู้จัดการเขตเอสเอ็มอี เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี การร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 40


2022-11-16 13:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานหอการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้จัดการเขตเอสเอ็มอี และคณะฯ เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือในด้านการร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

ทางด้านหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับคณะฯ พร้อมกับหารือด้านการร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 40 ในช่วงท้ายผู้จัดการเขตเอสเอ็มอี และคณะฯ ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้กล่าวคำขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับผู้จัดการเขตเอสเอ็มอี และคณะฯ พร้อมบันทึกภาพ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603