หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังวิกฤตอุทกภัย ณ ชุมชนบ้านมั่นคง ตำบลแจระแม


2022-11-16 13:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ชุมชนบ้านมั่นคง ตำบลแจระแม

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนบ้านมั่นคง ตำบลแจระแม เพื่อซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลังวิกฤตอุทกภัย โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในกิจกรรม

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี มูลค่า 35,000 บาท โดย มอบหมายให้ นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 นายปิยะ แสงทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะฯ ดำเนินการจัดการตามแผนกิจกรรมซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้านของผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603