หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมคารวะหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จาก กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันเขต


2022-11-16 13:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าคำผง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับการเยี่ยมคารวะหารือข้อราชการกับ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันเขต และคณะ ซึ่งได้แจ้งความประสงค์จะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งรับฟังนโยบายการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603