หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566


2022-11-15 10:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) โดยการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) นั้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603