หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565


2022-11-14 12:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-13.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 เพื่อเป็นเวทีหาฉันทามติรับรองสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จัดงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2565 ภายใต้ประเด็น “สมัชชาสานพลังพลเมือง สร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน”


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603