หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ “งานฤดูกาลท่องเที่ยว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี”


2022-11-14 12:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนคนเดิน) และเวทีลานดอกจาน เทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ “งานฤดูกาลท่องเที่ยว อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี” และ “กิจกรรมระดมทรัพยากรปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวและลานกิจกรรมเพื่อพัฒนาดนตรีและศิลปะการแสดง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและระดมทุนในการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603