หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมรับมอบเงินบริจาคในโครงการ “AFLOAT ชูชีพชูใจ charity concert”


2022-11-14 12:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ณ TUBE Music Bar

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ประสานงานและรับมอบเงินบริจาคจากการจัดกิจกรรมการกุศลโครงการ “AFLOAT ชูชีพชูใจ charity concert” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปโดยเร็ว นำโดยศิลปินคุณภาพ อาทิ WONDERFRAME, PLOYCHOMPOO, KJ, PRAECHANAPORN, HYBS, WAII , BEW THE STAR , KYUTAE OPPA

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยมียอดบริจาค 100,000.05 บาท ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงาน ศิลปิน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างสูงยิ่ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603