หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรม พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง)


2022-11-11 14:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 5

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 06.00 น. ณ อนุสาวรีย์ พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภาและประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสริตา ปรีดาสันติ์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวง และสดุดีวีรกรรม พระปทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) พร้อมวางขันหมากเบ็ง โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603