สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการคนใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-11-10 11:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 พร้อมด้วยคณะฯ ขอเข้าพบ เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ และมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้กับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้การต้อนรับคณะฯ

ทั้งนี้ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณ พร้อมมอบพระคู่บารมีและผ้าแสงแรก จากชุมชนบ้านซะซอม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ พร้อมด้วยคณะฯ ในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603