หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดบูธสินค้า /ฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ร่วมกับ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้อง


2022-11-08 14:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดบูธสินค้า /ฝ่ายจัดนิทรรศการ จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ร่วมกับ ผู้แทนหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้อง โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายจัดบูธสินค้า/ฝ่ายจัดนิทรรศการ และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือการจัดเตรียมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603