หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อแสดงความขอบคุณให้กับสื่อมวลชน เนื่องในการร่วมประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-11-04 11:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางอัญมณี นิลรัตน์ศิริกุล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเสื้อให้กับสื่อมวลชน เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้เข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ เนื่องในงานแถลงข่าวการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603