หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก


2022-11-04 11:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมธนดล โรงแรมทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภารี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก โดย นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603