หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายบุณยสิทธิ์ ศิริคูณ สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-11-03 11:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ร้านหวานเสน่ห์ 184 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ นายบุณยสิทธิ์ ศิริคูณ สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสเปิดกิจการร้านหวานเสน่ห์ (ของหวาน กาแฟ สตูดิโอ) 184 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603