หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2565


2022-10-28 16:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะฯ จัดประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 3/2565 ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603