หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสื่อสารงาน APEC ให้กับเครือข่ายของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


2022-10-26 13:03

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมสื่อสารงาน APEC ให้กับเครือข่ายของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603