สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


2022-10-26 12:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย พร้อมด้วยคณะ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนจาก บริษัท โฮมฮับ จำกัด และ บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด ร่วมมอบถุงยังชีพ 2,000 ถุง พร้อมผ้าห่ม 2,000 ผืน ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือผ่านหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการรับมอบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603