หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี


2022-10-19 10:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ชุมชนวัดบูรพา

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการ YEC อุบลราชธานี ร่วมนำคณะกรรมการหอการค้าไทย โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603