หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและแพ็คน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือผ่านหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดอุบลราชธานี)


2022-10-15 12:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้บริหารธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) และสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและแพ็คน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือผ่านหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการรับมอบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603