หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา วุฒิช่วย เพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” พุทธศักราช 2565


2022-10-12 09:41

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพิทักษ์ชัย จิตจันทร์ สมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร เพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” พุทธศักราช 2565 ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ทั้งนี้ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ถือโอกาสกล่าวขอบพระคุณที่ท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ประธานกรรมการ บริหารหลักสูตรฯ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ได้ให้เกียรติในการรับหน้าที่กำกับและจัดการแสดงในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603