หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานแถลงข่าวงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-10-11 11:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานแถลงข่าวงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดเตรียมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อหารือแต่ละฝ่ายในการเตรียมการจัดงานแถลงข่าวงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603