หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิดงานออกพื้น “งานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Property Seminar 2022”


2022-10-11 11:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4-5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกพื้น “งานสัมมนาวงการอสังหาริมทรัพย์อุบล Ubon Property Seminar 2022” โดย นางสาวณิชาภา ไชยสงคราม กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุบลน่าอยู่ จำกัด กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์การจัดงาน และ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา ตามลำดับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผลักดัน และพัฒนาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ในอุบลให้เติบโตและพัฒนาสู่ความยั่งยืน ก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กำลังร้อนแรงอยู่ในปัจจุบัน ในหัวข้อ “สร้างโอกาสในภาวะอสังหาฯ” จาก Guess speakers ชื่อดัง และร่วมฟังที่เป็นคนในวงการอสังหา อาทิ ผู้ประกอบการเจ้าของโครงการ กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน ผู้ออกแบบสถาปนิก นักลงทุน และนายหน้าอสังหาฯ กว่า 200 ท่าน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603