หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ อุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและแพ็คน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือผ่านหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดอุบลราชธานี)


2022-10-10 19:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ บ้านจานตะโนน ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ อุบลราชธานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและแพ็คน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือผ่านหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดอุบลราชธานี) โดย นางไดแอนน่า พรหมสอน ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี และ นายประวิทย์ จันทร์พวง กำนัน กล่าวต้อนรับคณะฯ นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานส่งมอบ ตามลำดับ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603