หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชน มอบถุงยังชีพและแพ็คน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


2022-10-10 19:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ หน่วยงานภาคเอกชน มอบถุงยังชีพและแพ็คน้ำดื่มให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้นำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานรับมอบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603