โรงแรมอีโค่ อินน์ อุบลราชธานี (Eco Inn Ubon Ratchathani) เข้าพบ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-10-07 14:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

นายธีระชัย เตชะพานิชเจริญ ผู้จัดการโรงแรมอีโค่ อินน์ อุบลราชธานี (Eco Inn Ubon Ratchathani) พร้อมคณะ เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมคารวะในโอกาสแนะนำโรงแรม พร้อมยื่นใบเสนอราคาและของที่ระลึกให้กับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ทางด้าน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและกล่าวคำขอบคุณการเยี่ยมเยือนในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603