หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพ 400 ถุง ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยความร่วมมือผ่านหน่วยงานภาครัฐ (จังหวัดอุบลราชธานี)


2022-10-06 12:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ YEC อุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ อุบลราชธานี นำถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง (ถุงยังชีพหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 ถุง และ ถุงยังชีพ SCB จำนวน 200 ถุง) มอบให้กับทางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้นำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603