หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าคารวะ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด


2022-10-05 18:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าคารวะและมอบกระเช้าผลไม้ให้กับ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแสดงความขอบพระคุณที่ท่านให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างดียิ่งมาโดยตลอด รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

ทั้งนี้ ดร.สมชาย เหล่าสายเชื้อ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้แสดงความขอบคุณ พร้อมด้วยการมอบกระเป๋าพกพาให้กับคณะฯไว้เป็นที่ระลึกการมาเยี่ยมเยือนในครั้งนี้ และแสดงความยินดียิ่งที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มกำลัง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603