หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพูดคุยในรายการสด “เล่าข่าว YEC EP.14”

หัวข้อเรื่อง การจัดเตรียมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี


2022-10-05 08:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น. ผ่านทางระบบ Live Streaming Sotfware - StreamYard

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ นายร่มไทร จันจำปา รองประธาน YEC อุบลราชธานี ร่วมพูดคุยหัวข้อเรื่อง การจัดเตรียมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี ในรายการสด “เล่าข่าว YEC EP.14” ทางระบบ Live Streaming Sotfware – StreamYard โดยสามารถรับชมในช่วงเวลาออกอากาศและย้อนหลังได้ที่ Facebook : YECthaichamber


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603