หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรับประทานอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี (2565)


2022-10-03 14:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา น. ณ มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางพองาม ปรีดาสันติ์รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาววิภาดา วจนะวิชากร รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางร่วมทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603