หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้ามอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 พร้อมหารือเรื่องการจัดเตรียมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40


2022-10-01 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้ามอบเหรียญ 150 ปี ชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและกระเช้าผลไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด) และ นางนาตยา ตั้งมิตรประชา สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนาม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด) ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ซึ่งทางคณะฯได้ร่วมพูดคุย ถามไถ่เกี่ยวกับการเตรียมการรับมือกับภัยทางธรรมชาติดังที่กล่าวไปข้างต้น รวมถึงขอคำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 โดย จังหวัดอุบลราชธานี และ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน และได้ขอความอนุเคราะห์การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนาม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด) และ นางนาตยา ตั้งมิตรประชา สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนาม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดูโฮม กรุ๊ป จำกัด) ได้แสดงความขอบคุณการมาเยี่ยมเยือนของทางคณะฯในครั้งนี้ และแสดงความยินดียิ่งที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีอย่างเต็มกำลัง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603