หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โนรู” ให้กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2022-10-01 12:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 34

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meets

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานมูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดพิธีรับมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โนรู” ผ่านระบบออนไลน์ ให้กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603