หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรับประทานอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ มูลนิธิสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป (2565)


2022-09-30 15:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ มูลนิธิสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางร่วมทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ ณ มูลนิธิสมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603