หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม พร้อมร่วมคณะจังหวัดอุบลราชธานี และเรือนจำกลางอุบลราชธานี มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2565


2022-09-27 16:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ วัดกุดคูณ (ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี)

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะจังหวัดอุบลราชธานี และเรือนจำกลางอุบลราชธานี นำโดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปยังวัดกุดคุณ ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี 2565 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย ประจำปี พ.ศ. 2565


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603