หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2565 และประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน เชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา


2022-09-27 16:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 7

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 4/2565 และประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน เชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา โดย พลโทมนัส หนูวัฒนา ประธานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603