หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตลาดนัดมาระแม (นัดพิเศษ) ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม (นัดพิเศษ) อุบลราชธานี เมือง 4 แสง


2022-09-27 16:21

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณตลาดมาระแม ศาลาเรือนไทย ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการชุมชนตลาดนัดมาระแม (นัดพิเศษ) ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม (นัดพิเศษ) อุบลราชธานี เมือง 4 แสง โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

ภายในงานมีร้านค้าในโครงการป้ายของดีเมืองอุบลราชธานี “ร้านสิรินธาร” ที่ได้รับมอบป้ายจากโครงการดังกล่าว โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมออกร้านในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603