หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรับประทานอาหารเจ ช่วงเทศกาลกินเจ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน (2565)


2022-09-26 15:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 11.30 น. ณ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววิภาดา วจนะวิชากร เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางร่วมทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ โดย นายเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา ประธานมูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603