หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening SCG Home กิจเจริญโฮม (อุบลราชธานี)


2022-09-23 19:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 15.00-17.30 น. ณ SCG Home กิจเจริญโฮม จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Grand Opening SCG Home กิจเจริญโฮม (อุบลราชธานี) และมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางภัทรนิษฐ์ เตชะไชยสิทธิ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ในนาม SCG Home กิจเจริญโฮม อุบลราชธานี) เนื่องในโอกาสที่ดังกล่าวข้างต้น โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603