หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ SME โดดเด่น ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center OSS)


2022-09-22 19:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาดพืชปลอดภัย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ SME โดดเด่น ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center OSS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ เชื่อมโยงนโยบาย โครงการและมาตรการ สสว. และการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจออนไลน์ และตลาดสากล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603