หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ร่วมกับส่วนงานราชการ


2022-09-21 15:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 8

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในหัวข้อ Connect the dots : Enhancing Thailand Competitiveness เพื่อรวมพลังทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยภายหลังการเปิดประเทศให้กลับมาเข้มแข็งและมั่นคง และในครั้งนี้จะเป็นการรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการจัดเตรียมงานดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603