หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบป้ายของดีประจำจังหวัดอุบลราชธานี (2565)


2022-09-20 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 28

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบป้ายของดีประจำจังหวัดอุบลราชธานีให้กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมโครงการป้ายของดีของจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ โครงการป้ายของดีของจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโครงการหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการค้าของดี ของอร่อยของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมั่นใจในคุณภาพและบริการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603