หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แสงแรก สินค้าที่ระลึกจังหวัด และการพัฒนาตลาดออนไลน์โครงการช้อปของเด่น กินของดี ที่ตลาดมาระแม


2022-09-19 17:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แสงแรก สินค้าที่ระลึกจังหวัด และการพัฒนาตลาดออนไลน์โครงการช้อปของเด่น กินของดี ที่ตลาดมาระแม โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603