หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม


2022-09-17 10:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 9

วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 17.00-21.00 น. ณ ห้อง VIP 3 เรือนสุนีย์ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพัช ไชยสงคราม ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคสังคม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603